faatauga taavale

o le taimi nei avanoa lau taavale.

Faaauau suesuega iinei.